NEWモデルジュニアスキーウェア【2018PHENIX】Norway Team JR. Soft Shell JKT:NV/PF7G2KT00