【Cobra MyFly 8/MyFly 純正スリーブ装着シャフト】 エストリックス バルマー VX (S-Trixx Valmer VX)